เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเกษตรอำเภอ
  1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี โทร.034 - 564266   2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา  โทร.034 - 541990 
  3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง  โทร.o34 - 611704             4. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย  โทร.034 - 642165 
  5. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน  โทร.o34 - 579044          6. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา  โทร.034 - 650213 
  7. สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ โทร.034 - 576117             8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย  โทร.034 - 628514 
  9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ  โทร.034 - 645018        10. สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค โทร.034 - 591022 
  11. สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ  โทร.034 - 599482      12. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์  โทร.034 - 597053 
  13. สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี  โทร.034 - 595121 

  แผนที่อำเภอทองผาภูมิ
  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
สถานที่น่าสนใจ
คำขวัญอำเภอทองผาภูมิ
น้ำพุหินดาด            ตลาดอีต่อง
โบอ่องเจดีย์            ราชินีปูไทย
เพลินใจแควน้อย        เกินร้อยภูผา
     งามสุดตาเขื่อนวชิราลงกรณ

  สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ
    ของดีผลิตภัณฑ์เด่น
สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ
หมู่ที่  1  ตำบลท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี 71180
โทร. 0-3459-9482 โทรสาร. 0-3459-9482
หน้าหลัก
แนะนำสำนักงาน
อัตรากำลัง
ติดต่อเรา
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียน ใหม่หมด   สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรทุกอำเภอ